صحنه ای فوق العاده از یک پروژه عکاسی

یک دانش آموز انگلیسی که روی علائم رفتاری حیوانات تحقیق می کرد به محل نگهداری پلنگ وحشی آفریقایی در باغ وحشی رفت. او برای شروع کارش تکه هایی از گوشت را جلو پلنگ پرتاب کرد ولی قبل از اینکه پلنگ سراغ آنها برود؛ حضور یک موش کنجکاو توجه پلنگ و دانش آموز را جلب کرد و به قول خودش "آنچه باعث تعجب من و پلنگ شد این بود که موش جسور بدون توجه به اینکه ممکن بود لقمه چپ پلنگ شود به ناخنک زدن به تکه های گوشتی که برای پلنگ پرتاب شده بود ادامه می داد.  پلنگ از خوردن تکه گوشت ها صرف نظر کرد و مبهوت مانده بود از اینکه شاید نباید به قلمرو موش سرک کشید" !

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
همایون

سلام واقعا جالب بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

SiNA Hp

سلام چه جالب... آفرین به موش شجاع[لبخند][گل][گل]