گل‌هاي آفتابگردان نجات‌بخش فوكوشيما

 

گروهي از دانشمندان آژانس فضايي ژاپن معتقدند كه كاشت گلهاي آفتاب گردان در اطراف نيروگاه اتمي فوكوشيما مي تواند راديواكتيو خاك اين منطقه را جذب كند.
پژوهشگران آژانس فضايي ژاپن به سرپرستي "ماساميچي ياماشيتا" درحال بررسي امكان كاشت گلهاي آفتاب گردان در اطراف نيروگاه فوكوشيما 1 هستند. اين محققان اميدوارند اين گلها بتوانند ايزوتوپهاي 134 و 137 سزيم حاضر در خاك مناطق اطراف نيروگاه را جذب كنند.
پس از فاجعه نيروگاه اتمي چرنوبيل در سال 1986 با هدف رفع آلودگي خاك از سزيم راديواكتيو آفتاب گردان و كلم روغني كاشته شد. اما در آن زمان در خاك آلوده، مقادير زيادي پتاسيم وجود داشت. اين ماده كه به طور معمول به عنوان كود استفاده مي شود مي تواند به جاي سزيم جذب گياهان شود.

درصورتيكه خاك اطراف فوكوشيما بدون پتاسيم باشد احتمال محكمي وجود دارد كه كاشت آفتاب گردان بتواند به جذب سزيم كمك كند.

به گفته اين محققان اگر آفتاب گردانهاي راديواكتيو در كوره سوزانده شوند دود راديواكتيوي ناشي از سوزاندن آنها وارد اتمسفر مي شود. به همين منظور تيم "ياماشيتا" براي نابودي اين گلها بر روي باكتريهاي هوازي فوق گرماگير مطالعه كردند.

اين باكتريها كه براي توليد كودآلي استفاده مي شوند راه حل مناسبي براي كاهش تعداد آفتاب گردانها به ميزان 1 درصد تعداد اوليه هستند.

براساس گزارش ديلي يوموري، با كاهش اين گياهان ميزان زباله هاي راديواكتيوي نيز كاهش مي يابد.

"ياماشيتا" در اين خصوص توضيح داد: "ما هنوز در فاز جمع آوري دانه هاي آفتاب گردان هستيم و فكر مي كنيم كه تا پاييز بتوانيم به ميزان كافي دانه جمع كنيم."

اين محقق از مردم خواست كه در جمع آوري دانه هاي آفتاب گردان كمك كنند. با اميد به اينكه اين گياهان بتوانند خاك را دوباره پاك كنند و به نمادي براي ژاپن جديد پس از فاجعه تبديل شوند.

درحال حاضر آژانس فضايي ژاپن 300 كيلوگرم دانه آفتاب گردان جمع كرده اند.
/ 5 نظر / 18 بازدید
انا

اطلاعات علمی بسیار جالبی بود. والی من بیشتر مجذوب این گل های آفتابگردون شدم من عاشق گل افتابگردونم .[گل]مرسی عزیزم [ماچ]

همايون

سلام دوستم چقدر جالب بود من نمیدانستم تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

دریا

سلام عزیزم درمورد سبكهاي رهبري و مديريت ژاپني به عنوان بخشي از فنون نوآوري ورمز موفقیت این کشو ر را دیدیم. موفقیت او در حل مشکلات بزرگ بحران اتمی این کشور آرزوی ماست .

دخترباران

چه جالب! البته بعدش تخمه هاشو میدن ما بخوریم!البته ارزون حساب می کنن باهامون...نگران نباشین![عصبانی]