/ 3 نظر / 9 بازدید
طاهره

سلام مژگان گلی خیلی خیلی سخته ها ولی خوب درسته باید قبول کرد هرکس رفتاری داره و ناراحتی ما هیچ رفتار و خلق و خوی رو تغییر نمیده فقط ساعت ها و دقایق خودمونن که خراب میشن.. عزیزم پیش منم بیا

همایون

سلام دوستم بسیار عالی و جالب بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ

ﺳﻼﻡ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺟﻮﻥ.ﻫﻤﻪ ی ﭘﺴﺘﺎ ﺭﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺪﻡ و ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻡ.ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﻳﺮ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﭘﻴﺸﺖ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ و ﺍﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ[قلب]