# تشکر_از_آقا_فرهاد_خواجه_وند

تشکر

با تشکر از جناب آقای مهندس فرهاد خواجه وند            برای جمع آوری مطالب           (استادان آواز ایران)
/ 6 نظر / 22 بازدید